10 Nút bịt ổ điện, Bảo vệ bé yêu tránh khỏi điện giật.
Loại 2 chân.