Balo Thời Trang, Vải Bố In Hoa, Trẻ Trung, Năng Động