Những mẫu Balo chuyên dành cho từ thiện, hàng sẵn có giá từ 57k. Mua từ 100 sản phẩm trở lên