Chuyên cung cấp số lượng lớn đầu thắt lưng
Số lượng mẫu lên đến ngàng nghìn mẫu
Gia công theo bất cứ yêu cầu của khách hàng
.