Dây Phơi quần áo thông minh , chống xô quần áo khi phơi và gió.
Giá 45k/ 2 cái