Cung cấp khuôn làm kem que các loại, khuôn kem ống, khuôn kem cây, khuôn kem inox, khuôn kem que, khuôn kem 4 mùa
Khuôn làm bằng inox có nắp đậy dễ dàng lấy kem ra ngoài.