Khuôn làm Bánh Trung Thu
Nhỏ 55k / bộ 6 khuôn
To 65k / bộ 4 khuôn