Thang leo ngoài trời bằng sắt. dùng cho trẻ mầm non