Bàn nhựa kích thước dài 90cm rộng 48cm, cao 50cm, chân bằng sắt vuông 2cm có thể gấp lại được
có 4 màu ( vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương)